Deutscher Gewerkschaftsbund

24.03.2020

Kurzarbeit: Informationen für Grenzgänger

Beschäftigte aus Tschechien und Polen, die bei einem Arbeitgeber in Deutschland arbeiten, finden hier einige wichtige Fragen und Antworten zum Thema Kurzarbeit in Deutschland.

Pro zaměstnance z Česka a Polska, kteří pracují u zaměstnavatele v Německu, jsme sestavili několik důležitých otázek a odpovědí na téma kurzarbeit (režim částečné nezaměstnanosti) v Německu.

Dla zatrudnionych z Polski i Czech, pracujących u pracodawcy w Niemczech, zebraliśmy kilka istotnych pytań i odpowiedzi w temacie skróconego czasu pracy (Kurzarbeit) w Niemczech.


Nach oben
DGB Bayern

Direkt zu Ihrer Gewerkschaft